Pro Educa

Istraživanje o stavovima zaposlenih na pozicijama sekretara/ice, asistenta/kinje, službenika/ice i ostalog administrativnog osoblja u Srbiji

Centar za edukaciju “Pro Educa” sprovodi prvo istraživanje o stavovima zaposlenih na pozicijama sekretara/ice, asistenta/kinje, službenika/ice i ostalog administrativnog osoblja u Srbiji.

Istraživanje predstavlja uvod u predstojeći seminar za administrativno osoblje kojim će se težiti pružanju podrške i neophodne edukacije administrativnom osoblju kao neizostavnom dijelu funkcionisanja kompanija, institucija i organizacija. Ovo istraživanje je proteklih sedam godina sprovođeno na teritoriji BiH, a od ove godine se, kao dio regionalnog projekta, sprovodi i u Srbiji.

U tekućem poslovanju, administrativno osoblje (sekretarice, asistenti, službenici…) preuzima veći dio poslova i odgovornosti u radu kompanije ili organizacije. Kako bi odgovorili izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju, od izazova koje nameću moderni trendovi poslovanja do onih koje nameće razvoj i uslovi tržišta, neophodno je da se neprekidno, svakodnevno usavršavaju. Prema postojećem stanju evidentno je da je akcenat ulaganja u usavršavanje mahom na menadžementu, ali bi trebao biti i na administrativnom osoblju, koje ima ulogu izvršioca postavljenih zadataka. Ono predstavlja ključnu kariku u internoj i eksternoj komunikaciji kompanije/organizacije, zaduženo je za djelotvorno obavljanje raznovrsnih poslova i stvaranje pozitivne radne klime. Možemo slobodno reći da je neophodan uslov razvoja i opstanka kompanije ulaganje u edukaciju lidera, ali i izvršilaca zadataka.

Zadovoljstvo poslom, neophodnost edukacije, vrsta svakodnevnih poslova, uticaj interneta na rad, način provođenja slobodnog vremena, kao preduslovi uspješnog rada, samo su neke od tema koje su obuhvaćene istraživanjem.

Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u istraživanju. Za popunjavanje upitnika je potrebno oko 3 minuta, a dostupan je na ovoj web adresi.

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...