Pro Educa

Rezultati istraživanja „Koliko novinari znaju o Evroatlantskim integracijama“

Istraživanje je pokazalo da 28% novinara zna da je Bosna i Hercegovina 2006. godine ušla u Partnerstvo za mir, 65,6% novinara zna da je „Partnerstvo za mir“ program saradnje sa NATO savezom, 31% novinara zna šta je „Sporazum o subregionalnoj...

Rezultati prvog istraživanja o položaju i stavovima menadžera u RS

Prvo istraživanje o položaju stavova menadžera u Republici Srpskoj s ciljem upoznavanja s aspektima i uslovima rada ljudi koji obavljaju upravljačke i menadžerske poslove u privatnim i javnim kompanijama, institucijama, organizacijama i nevladinom...

Koje poslovne veštine su neophodne svakom administrativnom asistentu?

Pre nego li počnemo priču o poslovnim veštinama neophodnim svakom administrativnom asistentu neophodno je razjasniti terminologiju poput „administrativni asistent“, „izvršni asistent“ i „administrativna podrška“ koji se obično povezuju sa ulogom...

Category - istraživanje

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...