Pro Educa

Rezultati prvog istraživanja o položaju i stavovima menadžera u RS

Prvo istraživanje o položaju stavova menadžera u Republici Srpskoj s ciljem upoznavanja s aspektima i uslovima rada ljudi koji obavljaju upravljačke i menadžerske poslove u privatnim i javnim kompanijama, institucijama, organizacijama i nevladinom...

Koje poslovne veštine su neophodne svakom administrativnom asistentu?

Pre nego li počnemo priču o poslovnim veštinama neophodnim svakom administrativnom asistentu neophodno je razjasniti terminologiju poput „administrativni asistent“, „izvršni asistent“ i „administrativna podrška“ koji se obično povezuju sa ulogom...

Prvo istraživanje o položaju i stavovima menadžera u Republici Srpskoj

Centar za edukaciju „Pro Educa“ iz Banjaluke provodi prvo istraživanje o položaju menadžera u Republici Srpskoj, o učestalosti određenih emocija, stavova i ponašanja u vezi s obavljanjem njihovog svakodnevnog posla. Predmet ovog istraživanja su...

Category - istraživanje

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...