Pro Educa

Rezultati prvog istraživanja o položaju i stavovima menadžera u RS

Prvo istraživanje o položaju stavova menadžera u Republici Srpskoj s ciljem upoznavanja s aspektima i uslovima rada ljudi koji obavljaju upravljačke i menadžerske poslove u privatnim i javnim kompanijama, institucijama, organizacijama i nevladinom sektoru sprovedeno je u periodu od 1. septembra do 15. oktobra 2015. godine. Rezultati istraživanja ponudili su direktan uvid u izazove s kojim se suočavaju zaposleni na rukovodećim položajima u Republici Srpskoj, a koji su značajan resurs za razvoj i unapređenje privrede. U istraživanju je učestvovalo 111 menadžera iz javnog i privatnog sektora. Rezultate istraživanja možete preuzeti na sljedećem linku

Molimo vas da svaku objavu istraživanja ili korištenje podataka iz istraživanja (link ili dokument) proslijedite na info@proeduca.net.

Add comment

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...