Pro Educa

Rezultati istraživanja „Koliko novinari znaju o Evroatlantskim integracijama“

Istraživanje je pokazalo da 28% novinara zna da je Bosna i Hercegovina 2006. godine ušla u Partnerstvo za mir, 65,6% novinara zna da je „Partnerstvo za mir“ program saradnje sa NATO savezom, 31% novinara zna šta je „Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja”, a samo 9% novinara zna šta je “Sporazum o statusu snaga”.

Cijelo istraživanje možete preuzeti u pdf-u sa – STAVOVI I ZNANJE NOVINARA O EVROATLANТSKIM INTEGRACIJAMA

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...