Pro Educa

Istraživanje – Status porodičnih firmi u Republici Srpskoj, 2023. godina

Istraživanje je sprovedeno u periodu od avgusta do septembra 2023. godine. Istraživanje je obuhvatilo 100 porodičnih firmi sa područja Republike Srpske.

Istraživanje o statusu porodičnih firmi u Republici Srpskoj sproveo je 2023. godine Centar za razvoj porodičnih firmi u saradnji sa Područnom privrednom komorom Banja Luka. Istraživanje je obuhvatilo 100 privatnih firmi u Republici Srpskoj. U istraživanju su učestvovali vlasnici ili direktori porodičnih firmi, a anketiranje je vršeno online putem (ispitanici su samostalno popunjavali upitnik).

Publikaciju – istraživanje možete preuzeti ovdje – Istraživanje.

 

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...