Pro Educa

Treba li vam novih znanja i vješina?

U vrijeme kada su promjene postale konstanta, kada se svakodnevno susrećemo sa novim tehnologijama, novim mehanizmima i metodama rada, kada svakodnevno bivamo suočeni sa novim situacijama i okolnostima na radnom mjestu, učenje i prilagođavanje je postalo nužna potreba.

Svakodnevno se povećava broj kanala za komunikaciju sa ljudima, ali se vrijeme za komunikaciju smanjuje. Efikasnost, efektnost i brzina zahtjevi su skoro svakog poslodavca, ne samo kada je riječ o angažovanju novih zaposlenih, nego i kada se radi o onima koji su već duži niz godina zaposleni. “Problem” nastaje onoga trenutka kada i poslodavac i zaposleni i budući zaposleni uvide da formalno obrazovanje i fakultetska diploma ne garantuju ni znanje, ni posao, ni profit. Već godinama unazad Centar za edukaciju “Pro Educa”, sa svojom mrežom konsultanata i predavača, nastoji osposobiti i prilagoditi različite profile radnika za nove tehnologije, nove, savremene okolnosti i načine i kanale komunikacije.

Nakon 10 uspješno održanih višednevnih seminara za administrativno osoblje na različitim lokacijama širom BiH,

na osnovu utisaka i na zahtjev učesnika prethodno održanih eduakcija,

odlučili smo se za jednodnevne seminare posvećene profesionalnom razvoju,

u Banjaluci i Sarajevu.

Jednodnevne poslovne edukacije za sekretarice, poslovne/marketing/PR asistente, office menadžere, te ostalo administrativno osoblje koje u svom svakodnevnom poslu komunicira sa poslovnim partnerima i klijentima i obavlja veliki dio administrativnog posla u kompaniji, organizaciji ili instituciji okupiće predavače iz oblasi odnosa s javnošću i komunikacije, psihologije i novih tehnologija. Teme koje će predavači obrađivati 28. septembra u Banjaluci i 29. septembra u Sarajevu, su iz oblasti promjena, komunikacije, ali i digitalizacije poslovanja i svakodnevne lične privatne i poslovne organizacije i planiranja.

TERMINI EDUKACIJA:

Banja Luka          28.09.

Sarajevo              29.09.

 

Infomacije o prijavama i kotizacijama:

Iznos kotizacije:

149 KM + PDV

Rane prijave:

99 KM + PDV

Rok za prijave:

Banja Luka – do 27.09.           Sarajevo – do 28.09.

Rane prijave do 15.09.

 

*U cijenu kotizacije uključeni su radni materijali, kafe pauza i certifikacija.

*Puni iznos kotizacije plaća se za otkazivanje u periodu kraćem od 6 dana prije edukacije.
*50% od punog iznosa kotizacije plaća se za otkazivanje u periodu 7 i više dana prije početka.
*Kotizacija se može ustupiti drugoj osobi uz prethodno pismeno (putem e-maila) obavještenje organizatoru i odobrenje prijavljene osobe koja nije u mogućnosti da prisustvuje Seminaru.

 

Prijaviti se možete putem online prijave ili e-maila.

Online prijava: Prijava

Za prijavu putem mail-a, prijavni obrazac možete preuzeti sa linka: Prijava_Jednodnevna poslovna edukacija

Popunjen obrazac nam možete poslati putem e-mail adrese: info@proeduca.net ili putem fax-a na 051 221 921.

 

Sve informacije o edukacijama potražite na info@proeduca.net ili putem telefona 063 289 105.

 

 

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...