Pro Educa

RJEČNIK EUROATLANTSKIH INTEGRACIJA

Udruženje Centar za edukaciju Pro Educa priredilo je Rječnik Euroatlantskih intergracija s ciljem da doprinese boljem razumijevanju procesa integracije Bosne i Hercegovine u službi demokratizacije društva i vladavine zakona, a u okviru projekta kojeg je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Rječnik je dostupan svima, jednostavan za razumijevanje i može se preuzeti sa sljedećeg linka:

Link za preuzimanje – RJEČNIK EUROATLANTSKIH INTEGRACIJA

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...