Pro Educa

Predstavljena publikacija „Šta poslanici i novinari u Bosni i Hercegovini misle o evroatlantskim integracijama?“

Centar za edukaciju „Pro Educa“ predstavio je publikaciju i rezultate prvog istraživanja o mišljenju narodnih poslanika, delegata i novinara u Bosni i Hercegovini o evroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine „Šta poslanici i novinari u Bosni i Hercegovini misle o evroatlantskim integracijama?“


Istraživanje je kroz različite metode provedeno na uzorku od 144 poslanika u entitetskim i državnom parlamentu Bosne i Hercegovine u periodu od 29. oktobra do 19. decembra 2013. godine. U istom periodu urađena je anketa sa 46 bosanskohercegovačkih novinara koji rade u informativnom programu medija.

Rezultati pokazuju da poslanici u državnom i entitetskim parlamentima procjenjuju da imaju više znanja o Evropskoj uniji, nego o NATO savezu, ali ta razlika nije mnogo velika. Bez obzira da li se radi o EU ili NATO-u, najveći broj poslanika se o ovim temama informiše putem medija, prvenstveno televizije, a onda slijede printani mediji i internet. Ulazak Bosne i Hercegovine u EU bez zadrške podržava 77,8 odsto poslanika. Bezrezervnu podršku ulasku u NATO savez daje skoro dvije trećine ispitanika, dok svaki peti poslanik svoju podršku uslovljava nekim zahtjevima. Najveći broj ispitanih poslanika, bez obzira kojoj političkoj partiji pripada, smatra da bi pristupanje Bosne i Hercegovine u NATO savez imao pozitivne efekte na skoro sve aspekte funkcionisanja društva.

„Rezultati našeg istraživanja potvrđuju da poslanici u Bosni i Hercegovini smatraju da odluka o pristupanju NATO-u i Evropskoj uniji treba da bude donesena referendumom na nivou Bosne i Hercegovine, ali tu smo uočili razliku u mišljenju između poslanika iz Federacije BiH i Republike Srpske. Zanimljivi su stavovi novinara koji misle da „uglavnom dobro“ poznaju situaciju u EU i NATO-u, podržavaju ulazak u EU i ta podrška je bezuslovna kod više od polovine ispitanika, ali je značajno manja podrška novinara pristupanju Bosne i Hercegovine u NATO“, kaže Srđan Puhalo, autor publikacije „Šta poslanici i novinari u Bosni i Hercegovini misle o evroatlantskim integracijama“.

Istraživanje pokazuje i da novinari u Bosni i Hercegovini kao najveću prepreku evroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine vide nepostojanje političke volje. Domaći novinari smatraju da o ulasku Bosne i Hercegovine u EU i NATO, treba da odlučuju građani, a ne političari.

Istraživanje o mišljenju poslanika i novinara u Bosni i Hercegovini o evroatlantskim integracijama podržala je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...