Pro Educa

Ko su predavači III Foruma menadžera Republike Srpske?

 

Vladimir Vulić će na III Forumu menadžera govoriti o tome šta korporativni dinosaurusi mogu naučiti od inovativnih kompanija.

Vulic je konsultant u oblasti menadžmenta, inovacija i društvenih medija. Suosnivač je NVO Digitalizuj.me i programski direktor konferencije Spark.me. Ima 12 godina iskustva kao predavač na predmetima Strategijski menadžment na Ekonomskom fakultetu Podgorica. Radio je za klijente kao što su UNDP Crna Gora, Britanska ambasada u Beogradu, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije (Vlada CG), Ministarstvo održivog razvoja i turizma (Vlada CG), Social Innovation Laboratory Zagreb i mnogi drugi.

Predavao je na konferencijama u mnogim državama širom svijeta, od Perua, preko Češke Republike, do Turske, a teme o kojima govori su biznis strategija, liderstvo, upravljanje inovacijama i promjenama, preduzetništvo i društveni mediji. Vanja je poznat po dinamičnom i zabavnom stilu prezentovanja, čemu su svjedočili i učesnici prethodnog Foruma menadžera.


Lobiranje je tema o kojoj će na Forumu menadžera govoriti Milka Forcan , ekonomista i poslovna žena iz Beograda.

Profesionalnu karijeru gradila je u okviru Delta sistema od 1992. do 2010. godine. Tokom svoje osamnaestogodišnje karijere u Delti, radila je u međunarodnoj trgovini, finansijama, marketingu i odnosima sa javnošću, a posljednjih sedam godina bila je potpredsjednik Kompanije.

Od 2010. godine usmjerava svoje profesionalne aktivnosti na ekonomski i komunikacijski konsalting i lobiranje. Učestvuje u radu Društva lobista Srbije od samog osnivanja ovog društva i njihov je predstavnik za EU.

Nedavno je započela i aktivnosti na polju obrazovanja i stručnih edukacija, koje realizuje u saradnji prestižnim italijanskim Univerzitetom Bocconi.


Kako redefinisati uspjeh i ostvariti pozitivan uticaj na ekonomski razvoj, društvene promjene i unapređenje kvaliteta životne sredine i šta možemo naučiti od pionira i šampiona iz oblasti obrazovanja i biznisa i njihovih inspirativnih rešenja? O ovoj temi na Forumu menadžera Republike Srpske 22. marta će govoriti Milenko Gudić.

Gudić je osnivač i direktor Refoment Consulting and Coaching, Beograd. Koordinator je Radne grupe UN GC PRME za borbu protiv siromaštva kroz obrazovanje za menadžment.

Kroz Ekonomski institut u Beogradu i kao nezavisni konsultant u raznim međunarodnim organizacijama, dizajnirao je i vodio nacionalne i međunarodne istraživačke, obrazovne projekte, savjetovanja i projekte izgradnje institucija, uključujući i upravljanje obrazovanjem.


Kako transformisati tradicionalne menadžere u autentične vođe, koji ne zaboravljaju misiju stvaranja profita (ili tačnije vrijednosti), ali ne na štetu odnosa sa ljudima? O tome šta je i ko je zapravo menadžer treće generacije na III Forumu menadžera će govoriti Brane Gruban.

Brane Gruban je direktor Dialogos stateških komunikacija, posjeduje preko 40 godina poslovnog iskustva od kojih je preko 20 u konsaltingu u odnosima s javnošću, strateškom komuniciranju i strateškom menadžmentu. Njegova stručna područja uključuju: odnose s javnošću, komunikacijske strategije, menadžment promjena, upravljanje problemima i kriznom komunikacijom, izvršni razvoj i edukaciju, odnose sa zaposlenima, menadžment ljudskih resursa itd.

Gruban je objavio preko devetsto članaka i knjiga te sarađivao kao koautor na knjigama i izvještaja o istraživanjima u Sloveniji i na međunardnom planu. Održao je preko 1700 jednodnevnih i višednevnih seminara i radionica sa preko 20000 učesnika.

 

Program III Foruma menadžera Republike Srpske možete pronaći na linku -> PROGRAM

Biografije panelista pronađite putem linka -> Ko su panelisti?

Kako se prijaviti? -> PRIJAVA

 

Add comment

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...