Pro Educa

Predstavljamo predavače drugog Foruma menadžera u Banjaluci

U Banjaluci će se 21. aprila okupiti stručnjaci iz oblasti liderstva, strateškog planiranja, korporativnog upravljanja, organizacije, kriznog i strategijskog menadžmenta, a svoje učešće do sada su potvrdili:

Brane Gruban

Brane Gruban je direktor Dialogos stateških komunikacija, posjeduje preko 40 godina poslovnog iskustva od kojih je preko 20 u konsaltingu u odnosima s javnošću, strateškom komuniciranju i strateškom menadžmentu.

Njegova stručBrane Grubanna područja uključuju: odnose s javnošću, komunikacijske strategije, menadžment promjena, upravljanje problemima i kriznom komunikacijom, izvršni razvoj i edukacija, odnosi sa zaposlenima, menadžment ljudskih resursa itd.

Brane Gruban je jedan od osnivača Društva Slovenije za odnose s javnošću (Public Relations Society of Slovenia – PRSS) čiji je bio i predsjednik. Takođe je uspostavio Slovenački ogranak IABC, International Association of Business Communicators sa sjedištem u San Franciscu i bio direktor cjelokupnog IABC-a. Posjeduje ABC akreditaciju (Accredited Business Communicator). Mnogi projekti iz njegovog portfolia radova su priznati i nagrađeni brojnim međunarodnim nagradama kao što su IABC Gold Quill Award u tri navrata.

Gruban je objavio preko devetsto članaka i knjiga te sarađivao kao koautor na knjigama i izvještaja o istraživanjima u Sloveniji i na međunardnom planu. Održao je preko 1700 jednodnevnih i višednevnih seminara i radionica sa preko 20000 učesnika.

 

Tomaž Pavlica

Diplomirani ekonomista sa završenim MBA i više od 20 godina iskustva u managementu u regionu i zapadnoj Evropi.

Tomaž PavlicaNajviše vremena je radio kao vođa timova u kojima su rađene promjene i kreirani novi poslovni modeli.

 

Sedam godina je proveo u OMV-u, kao Direktor maloprodaje za Sloveniju, zatim direktor marketinga za region Adriatic i  na kraju kao direktor marketinga u OMV GmbH u Beču.

2010 godine osnovao je svoje preduzeće čija je osnovna djelatnost konsalting i interni management na područjima marketinga, prodaje, razvoja novih poslovnih modela i projektnog menadžmenta – kao vanjski vođa projekta  ili kao konsultant za implementaciju projektnog načina rada.

Najviše radi sa malim i srednje velikim preduzećima, sa vlasnicima koji su istovremeno i rukovodioci.

 

Mislav Slade-Šilović

Viši menadžer u PwC SEE timu za poslovno savjetovanje kojem se pridružio iz Deloitte Consultinga.

PwC4000Mislav Slade-Šilović je viši menadžer u PwC SEE timu za poslovno savjetovanje kojem se pridružio iz Deloitte Consultinga. Posljednih osam godina savjetuje ključne kompanije u jugoistočnoj Europi iz privatnog i javnog sektora, a njegov glavni fokus uključuje projekte transformacije, operativnog i strateškog restrukturiranja te izrade strategije.

Iako ga prvenstveno karakteriše strateški pristup izazovima klijenata, u posljednje tri godine je u okviru kompleksnih projekata restrukturiranja snažno podržavao implementaciju i “change management” gdje je svojim klijentima pomogao u postizanju opipljivih rezultata u domenu rasta i profitabilnosti. Njegova ključna industrijska ekspertiza uključuje energetiku, maloprodaju/FMCG i javni sektor.

Mislav je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu studirao makroekonomiju te je bio član upravnog savjeta Hrvatske studenske asocijacije. Zahvaljujući uspješnim akademskim rezultatima osvojio je i stipendiju na Corvinus Univerzitetu u Budimpešti, gostovao na Bocconiju i sl.

Mislav je dugo vremena aktivno igrao tenis i odbojku, a svoj sportski duh i usredotočenost na rezultat uspješno primjenjuje i u rješavanju poslovnih problema.

 

Vladimir Vulić

Vladimir Vanja Vulić je konsultant u oblasti menadžmenta, inovacija i društvenih medija. Vladimir VulićIma 12 godina iskustva kao predavač Strategijskog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Podgorica, na kome je trenutno doktorant i piše doktorsku disertaciju pod naslovom “Strategija i preduzetništvo u funkciji stvaranja sistemske inovativne sposobnosti organizacije“.

Vanja je jedan od pionira internet preduzetništva u Crnoj Gori. Radio je za klijente kao što su UNDP Crna Gora, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, Social Innovation Laboratory Zagreb, Publik (za Alkaloid Skoplje), Britanski savjet Crna Gora, Bearingpoint…

Suosnivač je i Digitalizuj.me i programski direktor konferencije Spark.me, jedne od najvećih tehnoloških/biznis konferencija u Evropi.

Vanja je redovan predavač na konferencijama, a teme o kojima govori su biznis strategija, liderstvo, upravljanje inovacijama i promjenama, preduzetništvo i društveni mediji.

Nenad Šljivić

Nenad šljivić Nenad SLjivicje diplomirani mašinski inženjer i sertifikovani Microsoft trener (MCT) sa višegodišnjim iskustvom u edukaciji. Pored ovog prestižnog zvanja, posjeduje i svjetski priznate titule Linux Certified Professional (LPI), Microsoft Certified Solutions Expert, IBM Certified Specialist i UN Certified IT Specialist for Data Protection, kao i veliki broj Microsoft sertifikata.
Rođen je 1970. godine u Trsteniku u Srbiji, gdje je završio Osnovnu i Srednju školu, kao i osnovnu muzičku školu, a studije Mašinkog inženjerstva završava na Univerzitetu u Beogradu, nakon čega odlazi u Ženevu, gdje upisuje školu diplomatije “DiploFoundation”. Ima preko 20 godina iskustva u IT sektoru, konsaltingu i implementaciji poslovnih rješenja.

Danas radi kao IT menadžer i konsultant, a veliko radno i praktično iskustvo stekao je na poslovima u domaćim i stranim kompanijama kao što su Noble Gaming, Train4Texas, RRC Group, ALPE System, EnterPro i PULSAR.

Add comment

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...