Pro Educa

Peti seminar za sekretarice, poslovne asistente i ostalo administrativno osoblje

Potreba za konstantnim profesionalnim usavršavanjem i interesovanje za seminare za poslovne asistente koje organizujemo, vodi nas u još jednu edukaciju.


Pro Educa je pripremi seminara za sekretarice, poslovne asistente i administrativno osoblje koji će se realizovati 14 i 15. aprila 2011 godine. Seminari se organiziraju u cilju podrške edukaciji odraslih i učesnicima daje mogućnost da praktične savjete primjene u svojim radnim sredinama, kako ličnim pristupom poslu, tako i prenošenjem znanja i iskustva svojim kolegama.

Seminari omogućuju ušesnicima da svoju ulogu u poslovnoj atmosferi vide na drugačiji način i da dobiju više samopuzdanja, kao i da profesionalno napreduju. Kvalitet seminarima daje i uvijek opuštajuća atmosfera koja je zagarantovana zanimljivim predavanjima, dobrim odabirom lokacije seminara i zanimljivim sadržajima u slobodno vrijeme.

Teme seminara Pro Educe prate trend savremenih poslovnih edukacija, a posebno izdvajamo oblast komunikacije, u radnom timu, kao i sa klijentima. Kad smo zadovoljni načinom na koji sarađujemo sa kolegama i sa spoljim saradnicima, svaki posao koji obavljamo nam se u samom početku čini već kao dobrim dijelom završen. Upravljanje vremenom nam je svima izazov i u poslu i privatno, a seminar omogućava da nađemo najbolji način da u našem danu i životu, posložimo sve na svoje mjesto i budemo zadovoljni i mi i okolina.

Tu su još i zanimljive teme poslovnog izgleda, značaja interneta i brzine prenosa informacija u modernom poslovanju, kao i bitnosti primjene prinicipa “zelenih kancelarija” kako bi doprinijeli unapređenju životne sredine i uštedili resurse kompanije. Edukacije su namjenjene poslovnim sekretarima/cama, poslovnim asistentima/cama, šefovima kabineta, osobama zaduženim za organizaciju i koordinaciju poslova i događaja, osobama koje rade na recepciji (hoteli, bolnice, banje, banke, kompanije) i svom administrativnom osoblju koje u svom svakodnevnom poslu komunicira sa poslovnim partnerima i klijentima i obavlja veliki dio administrativnog posla u preduzeću / organizaciji / instituciji.

Više informacija možete dobiti putem e-mail adresa: info-bl@proeduca.net info-sa@proeduca.net Kao i pozivima na telefone: 051 212 622 i 033 200 653

Add comment

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...