Pro Educa

Panel- diskusija „Izazovi za menadžment u javnom sektoru“

Prva panel-diskusija, V Poslovnog foruma menadžera,  pod nazivom „Izazovi za menadžment u javnom sektoru“ okupila je na jednom mjestu gradonačelnika Grada Bijeljina gospodina Miću Mićića, premijera kantona Sarajevo gospodina Edina Fortu, gradonačelnika Grada Bihaća gospodina Šuhreta Fazlića, te načelnika opštine Šamac gospodina Đorđa Milićevića. Oni su govorili o sve većim izazovima sa kojima se susreću lokalne samouprave.

Kao rukovodioci na važnim pozicijama govorili su o mehanizmima balansiranja između produktivnog rukovođenja i čuvanja povjerenja građana. Svakodnevna motivacija zaposlenika, odnos prema zaposlenicima i postavljanje zajedničkih vrijednosti su samo neki od principa o kojima su razgovarali.

„Na kantonalnim budžetima bilo da je riječ o Fondu zdravstvenog osiguranja, bilo da je riječ o samoj kantonalnoj administraciji, univerzitetu i firmama koje su u kantonalnom vlasništvu, radi 25 000 ljudi koji imaju nadprosječne plate, moramo ih motivisati da bolje rade, moramo im stvoriti uslove da žele da rade, za to će trebati vremena.“, kazao je premijer Kantona Sarajevo Edin Forto.

Nekada je teško objasniti medijima i građanima postupke koje donosioci odluka sprovode, a čiji rezultati nisu odmah vidljivi, što čini jedan od velikih izazova sa kojima se susreću, kako su panelisti naglasili.

„Mladi moraju prije svega da budu zadovoljni svojim poslovima. Naš proizvod i usluga je zadovoljstvo građana našim radom.“ poručio je na kraju panel-diskusije gradonačelnik Mićo Mićić.

„Nisu neodgovorni ljudi niti političari, procesima upravlja državna uprava, državni službenici, činovnici na različitim nivoima, oni su  ti koji kreiraju, koji određuju pravce djelovanja, i ukoliko želimo sebi dobro principe, pravila i vrijednosti iz privatnog sektora moramo upotrijebiti i u javnom sektoru i tada će rezultati biti zagarantovani“ zaključio je gradonačelnik Šuhret Fazlić.

Add comment

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...