Pro Educa

Osnažite svoje poslovanje kroz Thomas instrument procjene i osigurajte razvoj vaših zaposlenika

ConsulTeam iz Beograda u saradnji sa Centrom za edukaciju, Pro Educa iz Banjaluke, organizuje druženje sa menadžerima ljudskih resursa, 26.9.2012. u Banjaluci.


 

ConsulTeam pruža visok kvalitet konsultantskih usluga u oblasti ljudskih resursa sa ciljem da klijenti imaju prave ljude sa odgovarajućim vještinama i stavovima na pravoj poziciji, koja ih vodi ostvarivanju kompanijskih i individualnih ciljeva.

Pristup u razvoju zaposlenih, koji je razvio ConsulTeam, podrazumijeva definisanje razvojnih potreba, kreiranje rješenja i treninga koji su zasnovani na aktivnom učenju zaposlenih i podršku u primjeni naučenog. ConsulTeam sertifikovani konsultanti široko poznaju tržište i posjeduju veliko poslovno iskustvo.

U toku trosatnog druženja u Banjaluci, učesnici će imati priliku da se uz dinamičan i interaktivan pristup, te prijatnu atmosferu, upoznaju sa Thomas instrumentom koji će im pomoći da donose promišljene i provjerene odluke u vezi sa njihovim zaposlenicima. Učesnici će ujedno biti u prilici da saznaju više o programima obuke iz oblasti ličnog razvoja, rukovođenja zaposlenima, razvoja timova, upravljanja ljudskim resursima, prodaje i pregovaranja i projektnog menadžmenta.

Consulteam je ekskluzivni distributer Thomas SLG-a, vodeće svjetske kompanije koja pruža instrumente procjene zaposlenih u službi menadžmenta za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Bugarske.

Prijavu za prezentaciju možete popuniti ovdje najkasnije do 17.9.2012. godine.

Za više informacija o prezentaciji koja će se održati u Banjaluci, možete nam se obratiti na info@proeduca.net

Više informacija o radu ConsulTeam-a možete naći na http://www.consulteam.rs.

Pratite nas na http:/fb.com.com/proeduca i saznajte više o programima koje realizujemo.

Add comment

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...