Pro Educa

Održana radionica “Projektno vođenje”

Na jednodnevnoj radionici “Projektno vođenje” koja je juče održana u Centru za edukaciju, Pro Educa, učesnici su se upoznali sa tehnikama upravljanja projektima i sa rješenjima za efikasno upravljanje projektima.

Kako su projekti temelj razvoja i rasta preduzetništva i kroz njih generešimo promjene, a upravljajući projektima upravljamo i promjenama, ovo su bile teme jučerašnje radionice. Sistematično i efikasno upravljanje projektima može biti važan faktor u postizanju konkurentnosti i konkurentskih prednosti.


Pravilna organizacija projekata, planiranje rada na projektu i organizovanog upravljanja projektnima će za rezultat imati efikasan završetak projekta, rast i konkurentnost kompanije.

Učesnici su se upoznali sa razlikama operativnih i strateških projekata, osnovnim standardima projektne izrade, te na koji način organizovati tim u projektu i mnogim drugim značajnim temama za efikasno upravljanje projektom.

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...