Pro Educa

Održana radionica “Poslovni pregovori”

U petak je održana radionica „Poslovni pregovori“ namijenjena upravi i menadžerima organizacija, preduzetnicima i njihovim rukovodećim radnicima. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa pregovaračkim strategijama: distributivna pregovaranja (positional or hard-bargaining ) i integrativna pregovaranja (interest-based or principled negotiation).


Pregovori su dijalog između dve ili više osoba, kako bi se postigao sporazum za rješavanje sporova ili da bi dobili određenu prednost za sebe koja bi bila rezultat dijaloga. Poslovni pregovori su proces u kome svaka od uključenih strana pokušava da osvoji prednost za sebe do kraja pregovora, a cilj pregovora je kompromis.

Pored pregovaračkih stretegija, učesnici radionice su naučili više o stilovima pregovarača – dual concern model, te pregovaračkim taktikama, te pripremama za pregovore i savjetima za vođenje pregovora.

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...