Pro Educa

Održan Treći Seminar za poslovne sekretarice, asistente i ostalo administrativno osoblje

U periodu od 10. do 12. oktobra 2008. godine, u Hotelu “Monument” na Mrakovici, u organizaciji Centra za poslovnu edukaciju i preduzetništvo PRO EDUCA iz Banjaluke, održan je Treći Seminar za poslovne sekretarice, asistente i ostalo administrativno osoblje. Seminar je pohađalo 80 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine i jedna učesnica iz Srbije.


Seminar je kroz teoretska predavanja i kreativne radionice obradio nekoliko tema značajnih za uspješno obavljanje posla i funkcionisanje u današnjem poslovnom svijetu.

Tokom tri dana, u ugodnom ambijentu Hotela “Monument”, smještenom u samom srcu Nacinalnog parka Kozara, održana su sljedeća predavanja i radionice:

 • Koncepti i vještine komuniciranja; Prvi utisak; Uredan poslovni izgled; Da li je vaš izgled dovoljno dobar – Neža Gregorčić Žgombić, savjetnik za izgled, protokol i bonton i direktorica firme “Status”, Ljubljana
 • Gradimo povjerenje i samopouzdanje – Katja Bizjak, dipl. socijalni pedagog i trener u centru “Peskovnik”, Ljubljana
 • Održivi razvoj i održivo ponašanje u firmama – Tatjana Suhajček, dipl. biolog i predavač u centru “PRO EDUCA”
 • Zdravstvene tegobe (cervikalni i lumbalno-sakralni problemi) i fizioterapeutska rješenja – Novka Žugić, fizioterapeut
 • Tehnike javnog nastupa; Uspješan javni nastup – Mr. Tamara Vlastelica Bakić, asistent na Fakultetu Organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i PR savjetnik u firmi Delloite
 • Uvod u komunikaciju; Komunikacija u timu – Mr. Miloš Džajić, viši stručni saradnik na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu i trener u Centru modernih veština, Beograd
 • Komunikacija sa teškim sagovornicima; Razumijevanje ponašanja i njihovih efekata – Mr. Ivana Zečević, viši asistent na Filozofskom fakultetu u Banjaluci, na predmetu Pedagoška psihologija i Metodika nastave psihologije

U okviru semnira održan je i okrugli sto na temu “Uloga i značaj sekretarice u uspješnom poslovanju firme” sa sljedećim učesnicima:

 • Katja Bizjak, socijalni pedagog i trener u centru Peskovnik Ljubljana
 • Goran Račić, predsjednik Upravnog odbora preduzeća “Stirokart paneli” iz Srpca i predsjednik Skupštine Udruženja ekonomista RS – SWOT
 • Miloš Đajić, viši stručni saradnik na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu i trener u Centru modernih veština, Beograd
 • Dragan Močević, generalani direktor “Prime Communications” i predsjednik Upravnog odbora Pro Educe

I učesnici i predavači na Seminaru su se složili da je uloga sekretarica danas dosta složenija i zahtjevnija, iziskujući puno više znanja i vještina nego što je to bilo nekada. Takođe je rečeno da je sekretarica “ogledalo jednog preduzeća”, jer prvi kontakt i prvi dojam su neponovljivi. Da bi sekretarica odgovorila svim zahtjevima posla, neophodno je njeno konstantno usavršavanje i praćenje tokova modernog poslovanja i poslovne komunikacije.

Učesnici su izrazili svoje zadovoljstvo organizacijom seminara i obrađenim temama te dali sugestije za teme koje bi bilo korisno obraditi na narednim seminarima.

Add comment

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...