Pro Educa

Održan seminar za administrativno osoblje

Pro Educa je održala dvodnevni Seminar za administrativno osoblje 12 i 13.decembra 2013. godine u Tesliću. Ovo je bio šesti po redu seminar koji je namijenjen poslovnim sekretarima/cama, poslovnim asistentima/cama, šefovima kabineta, osobama zaduženim za organizaciju i koordinaciju poslova i događaja, osobama koje rade na recepciji (hoteli, bolnice, banje, banke, kompanije) i svom administrativnom osoblju koje u svom svakodnevnom poslu komunicira sa poslovnim partnerima i klijentima i obavlja veliki dio administrativnog posla u preduzeću / organizaciji / instituciji.


Učesnici su imali mogućnost za interaktivni rad u radionicama o motivaciji i njenom uticaju na produktivnost i postizanje boljih poslovnih rezultata, te na koji način da se kroz razvoj unutrašnjih potencijala organizuje posao i vrijeme. Kroz rad u grupama, učesnici su imali vježbe o međuljudskim odnosima i komunikaciji koju imamo sa radnim kolegama i klijentom.

Pored interaktivnih radionica o motivaciji, komunikaciji i izgrađivanju dobrih međuljudskih odnosa, na seminaru se razgovaralo o značaju „prvog utiska“ i porukama koje šaljemo drugoj strani kroz način odjevanja i odabir boja. Na koji način kroz očuvanje prirodnih resursa možemo sačuvati prirodne resurse organizacije govorilo se na predavanju o „zelenim“ kancelarijama.

Sljedeći Seminar za administrativno osoblje planiran je za april mjesec 2014. godine.

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...