Pro Educa

Održan seminar – Upravljanje promjenama i krizni menadžment

U toku jučerašnjeg jednodnevnog seminara, učesnici su imali priliku da slušaju o promjenama u organizacijama, koje su neophodne ukoliko želimo da ostanemo konkurentni na tržištu iz domena našeg poslovanja. Seminar je pružio znanja učesnicima o tome koliko menadžeri u ovom procesu moraju biti odlučni i spremni na sve poteškoće i prepreke koje se dešavaju u toku promjena, a što je vrlo bitno, imati podršku i povjerenje svojih zaposlenika u ovom procesu.


 

Stalna komunikacija sa zaposlenicima i njihova motivacija su vrlo značajne za uspješno poslovanje. Pored toga, svim zaposlenicima se mora pristupati pojedinačno, jer svi imaju različite lične i profesionalne osobine i vještine. U procesu promjena, ukoliko želimo da postignemo očekivani cilj, od izuzetnog je značaja uspostaviti odgovarajući način komunikacije unutar organizacije.

Sa ovim seminarom, Pro Educa je započela seriju edukativnih programa koje planira organizovati u narednom periodu za manje grupe učesnika kako bi se postigla što kvalitetnija interakcija predavača i učesnika. Pratite nas i na facebook.com/proeduca itwitter.com/ProEducaBih, a za sve informacije nam se slobodno možete javiti na info@proeduca.net.

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...