Pro Educa

Održan prvi okrugli sto „Porodične firme – stub razvoja ekonomije Republike Srpske“

Republika Srpska je pred izazovom koji u sljedećih nekoliko godina u potpunosti može izmijeniti mapu domaće privrede, zaključak je prvog okruglog stola „Porodične firme – stub razvoja ekonomije Republike Srpske“, održanog 7. aprila 2015. u Banjaluci.

Dvije trećine porodičnih firmi u Republici Srpskoj (71,3 odsto) posluje manje od 20 godina, dok je trenutni vlasnik u 86 odsto porodičnih firmi upravo osnivač. Ovi rezultati posljednjeg istraživanja o porodičnim firmama u Republici Srpskoj ukazuju na to da značajna većina kompanija tek u sljedećim godinama treba da se suoči s generacijskom tranzicijom, angažmanom spoljnih menadžera, odlučivanjem o daljem razvoju ili prodaji i mnogim drugim specifičnim izazovima za sve porodične firme u svijetu.

Okrugli sto u Banjaluci, koji je organizovao Centar za edukaciju „Pro Educa“ u saradnji s Privrednom komorom Republike Srpske i Područnom privrednom komorom Banjaluka, pored predstavljanja rezultata najnovijeg istraživanja vlasnicima i menadžerima u porodičnim firmama, bio je prilika i za diskusiju s ciljem evidentiranja konkretnih svakodnevnih i dugoročnih izazova s kojim se suočavaju vlasnici i menadžeri i dalje podrške stabilizaciji i razvoju porodičnih kompanija u Republici Srpskoj.

Okrugli stolovi s vlasnicima i menadžerima porodičnih firmi biće organizovani u devet gradova i opština Republike Srpske.

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...