Pro Educa

Održan četvrti po redu Seminar za poslovne sekretarice, asistente i ostalo administrativno osoblje

U periodu od 14. do 15. oktobra 2010. godine, u Hotelu Blanca na Vlašiću, u organizaciji Centra za edukaciju PRO EDUCA iz Banjaluke, održan je Četvrti Seminar za poslovne sekretarice, asistente i ostalo administrativno osoblje.


Seminar je pohađalo preko 40 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Seminar je kroz teoretska predavanja i kreativne radionice obradio nekoliko tema značajnih za uspješno obavljanje posla i funkcionisanje u današnjem poslovnom svijetu.

Tokom dva dana, u ugodnom ambijentu Hotela Blanca, Resort & Spa, smještenom na planini Vlašić, održana su sljedeća predavanja i radionice:

  • Samopouzdanje i postizanje profesionalnih ciljeva – Katja Bizjak
  • Vježba (samo)pouzdanja – Katja Bizjak
  • Upravljanje vremenom – Miloš Džajić
  • Poslovni izgled – Jerneja Agić
  • Efikasna komunikacija – Katja Bizjak
  • “Zelene” kancelarije – Tatjana Suhajček
  • Interna komunikacija – Ivana Zečević
  • Značaj Interneta – Lejla Brčaninović

Učesnici seminara su se složili u vezi sa potrebom daljeg usavršavanja kao neophodnog koraka ka daljem razvoju, kako na poslovnom, tako i na ličnom planu.

Peti po redu seminar za poslovne sekretarice, asistente i ostalo administrativno osoblje je planiran 11. i 12. novembra tekuće godine.

Add comment

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...