Pro Educa

O evroatlantskim integracijama: Momir Brajić

Nakon što je krajem 2019. godine NATO aktivirao MAP za BiH, Predsjedništvo BiH je krajem decembra 2019. godine usvojilo Program reformi BiH za 2020. godinu, čije je ispunjavanje od strane Sjeveroatlantskog saveza ocijenjeno zadovoljavajućim. Usvajanjem Programa reformi BiH za 2021. godinu od strane Vijeća ministara, BiH će ući u period kontinuiranog provođenja potrebnih reformi u oblastima političkih, ekonomskih, odbrambenih i vojnih politika, kao i sigurnosnih, pravnih i pitanja resursa.

O programu reformi govori Momir Brajić, šef odsjeka za NATO pri Ministarstvu inostranih poslova.

 

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...