Pro Educa

O evroatlantskim integracijama: Dr Srđan Puhalo

Edukacija javnosti o evroatlantskim integracijama, njihovoj suštini, smislu i benefitima, jedan je od ključnih preduslova da one kao takve budu ne samo prihvaćene od svih segmenata društva, već i da to isto društvo postane sposobno izvršiti dodatni pritisak na institucije sistema da ih provode na efikasniji način. U tom kontekstu, uloga mladih u BiH veoma je bitna.
Dr Srđan Puhalo o stavovima građana prema evroatlantskim integracijama, kako ih vide i koliko znaju o njima studenti, novinari kao i  predstavnici u parlamentarnim skupštinama.

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...