Pro Educa

O evroatlantskim integracijama: Denis Čarkadžić

Mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u EU identifikovalo je 14 ključnih prioriteta koje BiH treba da ispuni kako bi dobila preporuku za otvaranje pregovora o pridruživanju EU, dok prateći Analitički izvještaj jasno upoređuje situaciju u BiH sa standardima koji se primjenjuju u zemljama članicama EU. Prošlo je više od dvije godine od objavljivanja ovih dokumenata, ali u tom periodu BiH nije napravila suštinske korake u pravcu ispunjavanja 14 prioriteta. Ono što je javnost uglavnom mogla čuti od političara u našoj zemlji je njihovo “mišljenje o Mišljenju”.

O Mišljenju nam govori Denis Čarkadžić, magistar evropskih integracija.

 

1 comment

  • Dug je put, a jos se mora pridodati i to da sa svim ispunjenim uslovima uvek postoji stavka da li tu neko pripada i da si se svi slazu. Nekome se prosto ne isplati da svi budu uclanjeni.

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...