Pro Educa

O evroatlantskim integracijama: Branimir Mandić

Evropske i NATO integracije u najvećoj mogućoj mjeri su kompatibilne. Oba procesa tako upućuju na reforme koje su u interesu svakog građanina, što i jeste njihov primarni smisao. One kao takve nemaju politički kontekst niti prirodu, ali se često od strane političkih subjekata nastoje predstaviti političkim problemom, čime se pokušava stvoriti alibi za njihovo nesprovođenje.

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...