Pro Educa

Ko su učesnici panel diskusija?

U toku III Foruma menadžera Republike Srpske biće održane dvije panel diskusije: “Izazovi za menadžere 2020”, u kojoj će učestvovati menadžeri iz privatnog sektora i javne uprave i druga panel diskusija pod nazivom “Izazovi za žene menadžere”.


Željka Šulc, uvodničar i moderator panel diskusije “Izazovi za žene menadžere”, je portparolka i šef Odjela za odnose s javnošću Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i predsjednica Udruženja MBA u BiH. U protekle skoro dvije decenije svoje karijere je, između ostalog, vodila sektor za podršku programima (Misija OSCE-a u BiH), projekat Ravnopravnost polova u sektoru sigurnosti u BiH (Atlantska inicijativa u BiH), predavala je grupu predmeta iz marketinga i menadžmenta (Sveučilište Hercegovina), te je bila šefica marketinga i odnosa s javnošću pri CEEMAN – udruženju poslovnih škola Srednje i Istočne Evrope. Govori srpski/hrvatski/bosanski, engleski i hebrejski jezik. 

 

 


Marija Tešić je zamjenik izvršnog direktora COTRUGLI Poslovne Škole, vodeće poslovne škole u regionu. Diplomirala i magistrirala na Ekonomskom Fakultetu u Beogradu. Iskustvo u vođenju timova je stekla radeći na poziciji Menadžer tima u kompaniji Zepter International, odakle prelazi u COTRUGLI. Tokom svoje karijere u COTRUGLI Poslovnoj Školi, radila je na više pozicija, da bi početkom 2016. godine postala zamenik izvršnog direktora.  Vodi sopstvenu firmu za proizvodnju ženskih torbi. Marija posjeduje značajno praktično i profesionalno iskustvo iz oblasti vođenja prodajnih timova.

 

 


Miloš Čirič je internacionalni predavač i trener, pionir PR-a i lobiranja, te direktor i vlasnik konsultantske kompanije “M.Lobos”. Jedan je od najcjenjenijih slovenačkih stručnjaka za lobiranje i savjetnik mnogobrojnih vlada i pojedinaca u regionu. Krajem studija usmjerio se na područje metoda vođenja i komuniciranja. Radna iskustva sakupljao je prvo u politici, a zatim se usmijerio u privredu, gdje je postao savjetnik kako menadžmentu, tako i sindikatima. Bio je savjetnik mnogim ministrima u vladama na području bivše Jugoslavije. Specijalista je za područje lobiranja, uvođenja ličnih i društvenih promjena i vođenja kampanja.

 

 

 


 

Snežana Ružičić, diplomirani pravnik, načelnica je opštine Jezero. Visoko obrazovanje stekla je na Pravnom fakutetu Apeiron Banja Luka. Radila je u Vijeću naroda Republike Srpske u stručnoj službi Generalnog sekretara na poslovima višeg stručnog saradnika. Član je glavnog odbora SNSD-a i predsjednica OO SNSD-a Jezero. Završila je više obuka iz oblasti multietničkog dijaloga i odnosa s javnošću. Certifikovani je NLP praktičar. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u implementaciji projekata iz oblasti ekologije i turizma. Angažovana je u nekoliko komisija i odbora na lokalnom nivou.

 

 


 

 

Snježana Balać je diplomirani ekenomista iz Banjaluke. Prva radna iskustva sticala  je u ZEPTER birou Banja Luka.

U firmi “Mega Trade” u Banjaluci zaposlena je od 1998. na poziciji Brand managera. Od 2006. do danas na poziciji direktora “Mega Trade” koje je 2016. kupila od osnivača. Udata, majka dvoje djece.

 

 


U drugoj panel diskusiji “Izazovi za menadžere 2020” učestvuju:


 Igor Radojičić po zanimanju je magistar elektrotehnike. Postdiplomske studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a magistarsku tezu odbranio na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci. U Narodnoj skupštini Republike Srpske po prvi put biran je za poslanika u mandatu 1998 – 2000. godine, zatim ponovo od 2002. godine do preuzimanja funkcije gradonačelnika Banje Luke. U Narodnoj skupštini Republike Srpske je obavljao dužnosti šefa i zamjenika šefa kluba poslanika i predsjednika Odbora za međunarodne odnose. Za predsjednika Narodne skupštine prvi put je izabran 2006., a nakon toga i 2010. godine. 2016. godine na lokalnim izborima izabran je za gradonačelnika Banjaluke. Govori engleski i francuski jezik.

 

 


 

Zoran Stevanovic, rodjen je 1965. godine. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, na smjeru Geodezija. Na funkciju načelnika prvi put je izabran 2007. godine, na vanrednim izborima. Mandat obnavlja 2008. i 2012 godine na redovnim izborima. Na izborima 2016. godine izabran je za prvog gradonačelnika Grada Zvornika.

Dio svog radnog vijeka proveo je kao samostalni preduzetnik, te direktor nekoliko privatnih preduzeća, prije nego se aktivno počeo baviti politikom.

 

 


 

Dr Milan Radović je rođen u Sarajevu 1974. Studije Ekonomskog fakulteta je završio u Banjoj Luci. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, odbranivši tezu „Strategijsko upravljanje rizikom bankarskih kredita“. Doktorsku disertaciju na temu „Strategije ALM koncepta u procesu upravljanja kreditnim rizikom banke“ odbranio je takođe na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Dužnost generalnog direktora Nove banke AD Banja Luka obavlja od  2010. godine.

 


Srđan Praštalo je generalni direktor konsultantske firme “ConsultIn” iz Banjaluke. U toku svog profesionalnog angažmana stekao je dugogodišnje iskustvo u brokerskim, investicionim i rukovodećim poslovima, radeći u brokersko-dilerskoj kući “Eurobroker” i Društvu za upravljanje investicionim fondovima “Aktiva Invest”, u Banjoj Luci. Posjeduje i bogato iskustvo kao član ili predsjednik upravnih i nadzornih odbora nekoliko preduzeća. Jedan period radio je i kao asistent na Fakultetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci. Kroz profesionalni angažman u prethodnom periodu direktno je učestvovao u organizaciji, provođenju, rukovođenju i sanaciji/restrukturiranju privrednih subjekata koje je zajedno sa svojim timovima uspijevao spasiti od predstečajnih i stečajnih postupaka.

 

 


Srđan Pešević zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Karl Franzens Univerzitetu u Gracu, Austriji, 2009. godine. U periodu od 2009 do 2013. godine radio je u kompaniji Delloitte u Banjaluci na poslovima revizije i finansijskog savjetovanja sa posebnim osvrtom na poreska pitanja. U martu 2013. godine počinje da radi za NIS GAZPROM NEFT grupaciju u Bosni i Hercegovini, na poziciji finansijskog direktora, da bi krajem 2015.godine bio imenovan na poziciju direktora u NIS GAZPROM NEFT grupaciji u Bosni i Hercegovini. Pešević je jedan od inicijatora osnivanja Udruženja „Naftni komitet u BiH“, 2016. godine. Udruženje je već postalo član World Petroleum Council. Također, član je upravnog odbora Udruženja „Naftni komitet u BiH“. Aktivno je učestvovao u radu radne grupe  za poreze pri VSI. Govori engleski i njemački jezik.

 


 

Program III Foruma menadžera Republike Srpske možete pronaći na linku -> PROGRAM

Biografije predavača su na linku -> Ko su predavači?

 

Kako se prijaviti? -> PRIJAVA

 

 

Add comment

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...