Pro Educa

Jedino ako znate šta je cilj vašeg kupca ili klijenta možete ostvariti i svoj cilj

Seminar pod nazivom „Key account management i pregovaranje“  održan je u Sarajevu, 11. oktobra 2019. godine. Seminar je okupio menadžere ključnih kupaca iz proizvodnih kompanija, distributivnih kuća, ali i javnih preduzeća.

Predavač Darko Lukić priznati marketing, menadžment i prodajni konsultant  predstavio je  najvažnije trendove u razvoju internacionalnog menadžmenta ključnih kupaca, različitih formata i online prodaje, koji će obilježiti period 2019-2023, kako bi učesnici dobili prijedloge kako da  bolje upravljaju budućom prodajom.

Pohađanjem edukacije učesnici su imali priliku i da se upoznaju sa ciljevima i prednostima implementacije menadžmenta ključnih kupaca, zašto je menadžer ključnih kupaca ili klijenata jedna od najvažnijih karika prodajne organizacije, te sa ključnim razlikama menadžera ključnih  kupaca u odnosu na klasičnog prodavca. Analize su rađene na studijima slučaja, nakon čeka su učesnici imali priliku da praktično uvježbavaju naučene vještine pregovaranja i postizanja ciljeva.

Učesnici seminara su se upoznali sa kategorizacijom i segmentacijom kupaca, te sa korišćenjem alata za planiranje, vještinom pregovaranja sa ključnim kupcima sa menadžerima kategorija ključnih kupaca.

„ Jedino ako znate šta je cilj vašeg kupca ili klijenta možete ostvariti i svoj cilj“, zaključio je Darko Lukić.

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...