Pro Educa

Drugi Forum menadžera Republike Srpske – Banja Luka, 21. april

Poslovni forum menadžera Republike Srpske je prvi projekat sa ovakvom tematikom u Republici Srpskoj. U novembru 2015. godine je održan prvi Poslovni forum menadžera, koji je okupio oko 150 učesnika – menadžera najvažnijih javnih preduzeća, domaćih i međunarodnih privatnih kompanija, predstavnika institucija Republike Srpske, lokalnih zajednica, stručnu  javnost i medije. Centar za edukaciju “Pro Educa”, nakon mnoštva pozitivnih komentara i utisaka, te iskazanog interesovanja učesnika i šire javnosti, 21. aprila u Banjaluci će organizovati i drugi Poslovni forum menadžera. Cilj ovog projekta je pružanje kontinuirane edukacije, te praćenje promjena i najnovijih trendova u oblasti menadžmenta, ali i upoznavanje, te razmjena iskustva i znanja uspješnih menadžera i stručnjaka.

U Banjaluci će se 21. aprila u prostorijama Narodnog pozorišta Republike Srpske, na drugom Forumu menadžera okupiti stručnjaci iz oblasti strateškog planiranja, organizacione kulture, upravljanja projektima, kriznog i strategijskog menadžmenta i upravljanja odnosima s klijentima: Brane Gruban, Vladimir Vulić, Tomaž Pavlica, Mislav Slade – Šilović, Danijela Lalić, Nenad Šljivić.

Program drugog Poslovnog foruma menadžera

09:00 –09:30 Registracija učesnika

09:30 – 09:45  Otvaranje drugog Poslovnog foruma mendžera Republike Srpske

09:45 – 10:30  “Uticaj megatrendova na poslovanje (Mislav Slade-Šilović, PricewaterhouseCoopers)

10:30 – 11:30 „Organizaciona kultura“ (Brane Gruban, direktor Dialogos doo Ljubljana)

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 12:45 „Projektno vođenje“ (Tomaž Pavlica, stručnjak za upravljanje projektima)

12:45 – 13:30 “Nova pravila menadžmenta za digitalni svijet” (Vladimir Vulić, konsultant u oblasti menadžmenta i inovacija)

13:30 – 13:45  Kafe pauza

13:45 – 14:00 Cotrugli Business School – prezentacija MBA studija

14:00 – 14:30 Upravljanje odnosima s klijentima, Nenad Šljivić, Microsoft

14:30 – 15:30   Panel diskusija – Izazovi za menadžere 2020

Dr Danijela Lalić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Srđan Praštalo, ConsulIn
Nataša Tešanović, direktorica Alternativne televizije, Banja Luka

15:30 – 16:00 Ručak

Osim predavanja, interesantan dio Foruma će biti i panel diskusija “Izazovi za menadžere 2020”, u kojoj će se govoriti o najpotrebnijim kompetencijama menadžera u narednih 5 godina, značaju komunikacijskih vještina menadžera, najnovijim trendovima u oblasti edukacije menadžera, ali i ličnim iskustvima iz menadžmenta.

Prijave za drugi Forum menadžera su otvorene, a kako je bilo na prvom Poslovnom forumu menadžera, održanom 17. novembra u Banjaluci možete pogleadti na linku: Poslovni forum menadžera 2015 (VIDEO)

Predavači i panelisti drugog Poslovnog foruma menadžera

Brane Gruban je direktor Dialogos stateških komunikacija koji posjeduje preko 40 godina poslovnog iskustva od kojih je preko 20 u konsaltingu u odnosima s javnošću, strateškom komuniciranju i strateškom menadžmentu. Njegova stručna područja uključuju: odnose s javnošću, komunikacijske strategije, menadžment promjena, upravljanje problemima i kriznom komunikacijom, izvršni razvoj i edukaciju, odnose sa zaposlenima, menadžment ljudskih resursa itd. Gruban je jedan od osnivača Društva Slovenije za odnose s javnošću (Public Relations Society of Slovenia – PRSS) čiji je bio i predsjednik. Takođe je uspostavio Slovenački ogranak IABC, International Association of Business Communicators sa sjedištem u San Franciscu i bio direktor cjelokupnog IABC-a. Posjeduje ABC akreditaciju (Accredited Business Communicator). Mnogi projekti iz njegovog portfolia radova su priznati i nagrađeni brojnim međunarodnim nagradama kao što su IABC Gold Quill Award u tri navrata. Objavio je preko devetsto članaka i knjiga te sarađivao kao koautor na knjigama i izvještaja o istraživanjima u Sloveniji i na međunardnom planu. Održao je preko 1700 jednodnevnih i višednevnih seminara i radionica sa preko 20000 učesnika.

Mislav Slade – Šilović je viši menadžer u PwC SEE timu za poslovno savjetovanje kojem se pridružio iz Deloitte Consultinga. Posljednih osam godina savjetuje ključne kompanije u jugoistočnoj Europi iz privatnog i javnog sektora, a njegov glavni fokus uključuje projekte transformacije, operativnog i strateškog restrukturiranja te izrade strategije. Iako ga prvenstveno karakteriše strateški pristup izazovima klijenata, u posljednje tri godine je u okviru kompleksnih projekata restrukturiranja snažno podržavao implementaciju i “change management” gdje je svojim klijentima pomogao u postizanju opipljivih rezultata u domenu rasta i profitabilnosti. Njegova ključna industrijska ekspertiza uključuje energetiku, maloprodaju/FMCG i javni sektor. Mislav je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu studirao makroekonomiju te je bio član upravnog savjeta Hrvatske studenske asocijacije. Zahvaljujući uspješnim akademskim rezultatima osvojio je i stipendiju na Corvinus Univerzitetu u Budimpešti, gostovao na Bocconiju i sl. Mislav je dugo vremena aktivno igrao tenis i odbojku, a svoj sportski duh i usredotočenost na rezultat uspješno primjenjuje i u rješavanju poslovnih problema.

Tomaž Pavlica je diplomirani ekonomista sa završenim MBA i više od 20 godina iskustva u menadžmentu u regionu i zapadnoj Evropi. Najviše vremena je radio kao vođa timova u kojima su rađene promjene i kreirani novi poslovni modeli. Sedam godina je proveo u OMV-u, kao Direktor maloprodaje za Sloveniju, zatim direktor marketinga za region Adriatic i  na kraju kao direktor marketinga u OMV GmbH u Beču. 2010. godine osnovao je svoje preduzeće čija je osnovna djelatnost konsalting i interni menadžment na područjima marketinga, prodaje, razvoja novih poslovnih modela i projektnog menadžmenta – kao vanjski vođa projekta  ili kao konsultant za implementaciju projektnog načina rada. Najviše radi sa malim i srednje velikim preduzećima, sa vlasnicima koji su istovremeno i rukovodioci.

Vladimir Vanja Vulić je konsultant u oblasti menadžmenta, inovacija i društvenih mreža. Ima 12 godina iskustva kao predavač Strategijskog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Podgorica, na kome je trenutno doktorant i piše doktorsku disertaciju pod naslovom “Strategija i preduzetništvo u funkciji stvaranja sistemske inovativne sposobnosti organizacije“. Vanja je jedan od pionira internet preduzetništva u Crnoj Gori. Radio je za klijente kao što su UNDP Crna Gora, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, Social Innovation Laboratory Zagreb, Publik (za Alkaloid Skoplje), Britanski savjet Crna Gora, Bearingpoint… Suosnivač je i Digitalizuj.me i programski direktor konferencije Spark.me, jedne od najvećih tehnoloških/biznis konferencija u Evropi. Vulić je redovan predavač na konferencijama, a teme o kojima govori su biznis strategija, liderstvo, upravljanje inovacijama i promjenama, preduzetništvo i društveni mediji.

Danijela Lalić je profesor na Univerzitetu u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment i na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju – FEFA u Beogradu. Predavač je na osnovnim, master, specijalističkim i doktorskim kursevima iz oblasti odnosa s javnošću, upravljanja korporativnim komunikacijama, poslovne komunikacije, marketinga. Partner je u konsultantskoj kući ProMethod Network Solution System. Dugi niz godina bavi se istraživanjima, ali i praktičnim radom iz oblasti digitalnih tehnologija i internet komunikacija u poslovanju i privredi uopšte. Aktivno je uključena u nekoliko međunarodnih projekata, ali i angažovana na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Takođe radi kao eksterni savjetnik za odnose s javnošću i marketing za nekoliko privrednih organizacija. Predsjednica je žirija za dodelu godišnjih PRiznanja komunikacionim profesionalcima. Član je radne grupe za edukaciju i razvoj društveno odgovornog poslovanja Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija u Srbiji. Objavila je preko 60 naučnih i stručnih publikacija. Autor je publikacije “PRimeri dobre prakse odnosa s javnošću” koja izlazi svake druge godine.

Nenad Šljivić

Nenad Šljivić je diplomirani mašinski inženjer i sertifikovani Microsoft trener (MCT) sa višegodišnjim iskustvom u edukaciji. Pored ovog prestižnog zvanja, posjeduje i svjetski priznate titule Linux Certified Professional (LPI), Microsoft Certified Solutions Expert, IBM Certified Specialist i UN Certified IT Specialist for Data Protection, kao i veliki broj Microsoft sertifikata.
Rođen je 1970. godine u Trsteniku u Srbiji, gdje je završio Osnovnu i Srednju školu, kao i osnovnu muzičku školu, a studije Mašinkog inženjerstva završava na Univerzitetu u Beogradu, nakon čega odlazi u Ženevu, gdje upisuje školu diplomatije “DiploFoundation”. Ima preko 20 godina iskustva u IT sektoru, konsaltingu i implementaciji poslovnih rješenja.

Danas radi kao IT menadžer i konsultant, a veliko radno i praktično iskustvo stekao je na poslovima u domaćim i stranim kompanijama kao što su Noble Gaming, Train4Texas, RRC Group, ALPE System, EnterPro i PULSAR.

Add comment

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...