Pro Educa

Javna debata: Izmjenama i dopunama Krivičnog zakona do bolje zaštite novinara

Sarajevo, 19.05.2021.- Napadi i pritisci na novinare su ustaljeni, potvrđuju izvještaji međunarodnih i domaćih organizacija, te predstavljaju ozbiljan problem za novinarsku profesiju u Bosni Hercegovini. Živimo u društvu u kome se opasno baviti...

RJEČNIK EUROATLANTSKIH INTEGRACIJA

Udruženje Centar za edukaciju Pro Educa priredilo je Rječnik Euroatlantskih intergracija s ciljem da doprinese boljem razumijevanju procesa integracije Bosne i Hercegovine u službi demokratizacije društva i vladavine zakona, a u okviru projekta...

Treba li vam novih znanja i vješina?

U vrijeme kada su promjene postale konstanta, kada se svakodnevno susrećemo sa novim tehnologijama, novim mehanizmima i metodama rada, kada svakodnevno bivamo suočeni sa novim situacijama i okolnostima na radnom mjestu, učenje i prilagođavanje je...

Category - ProEduca

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...