Pro Educa

O evroatlantskim integracijama: MLADI

Mladi u Bosni i Hercegovini, pogotovo oni koji su aktivni u političkim partijama, svoj fokus djelovanja trebaju usmjeriti na, prije svega svoju, a zatim i edukaciju svoje okoline o tome šta evroatlantske integracije donose građanima Bosne i...

O evroatlantskim integracijama: Momir Brajić

Nakon što je krajem 2019. godine NATO aktivirao MAP za BiH, Predsjedništvo BiH je krajem decembra 2019. godine usvojilo Program reformi BiH za 2020. godinu, čije je ispunjavanje od strane Sjeveroatlantskog saveza ocijenjeno zadovoljavajućim...

O evroatlantskim integracijama: Denis Čarkadžić

Mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u EU identifikovalo je 14 ključnih prioriteta koje BiH treba da ispuni kako bi dobila preporuku za otvaranje pregovora o pridruživanju EU, dok prateći Analitički izvještaj jasno upoređuje situaciju u BiH sa...

Category - ProEduca

Pratite nas

Možete nas pronaći i na...