Zapošljavanja lokalne administracije prije i nakon lokalnih izbora u Republici Srpskoj

Zapošljavanja lokalne administracije prije i nakon lokalnih izbora u Republici Srpskoj

Centar za edukaciju “Pro Educa”, u saradnji sa Portal Media d.o.o. realizuje projekat/istraživanje o zapošljavanju u lokalnim upravama tokom izbornih godina. Ova zapošljavanja su često partokratska zapošljavanja, koja su usredsređena samo na izborne godine zbog glasova. Na taj način, stranka koja je na čelu lokalne uprave i lokalne samouprave, prije izbora čini uglavnom nepotrebna zapošljavanja i samim tim guši lokalni budžet.

Centar za edukaciju “Pro Educa” prepoznao je potrebu za analizom količine i procenta zapošljavanja prije izbora, kako bi se sve odgovorne instance mogle početi baviti ovom tematikom.

Glavne aktivnosti projketa, koji je realizovan tokom 2017. i 2018. podrazumijevaju identifikovanje nivoa zapošljavanja tokom izborne godine i dokazivanje da lokalne uprave uopšte čine takve stvari.

Date

2018-01-09