Volim da biram

volim_da_biram-head-nova

 

Motivaciona kampanja “Volim da biram – I Love to Vote” bila je samostalni projekt koji je centar za edukaciju Pro Educa kreirao kako bi se podstaklo žene u BiH da izađu na opšte izbore u oktobru 2010. godine. Fokus nije bio na podsticanju žena na glasanje za ženske kandidate, nego kandidate za koje i one smatraju da će najbolje zastupati interese žena.

Kroz ovaj projekt, bilo je važno objasniti značaj izbora u demokratskim društvenim sistemima i motivirati veliki broj žena da se uključe u izborne procese i tako doprinesu povećanju legitimnosti demokratske vlade, ali i kako bi se kroz tu aktivnost uključile u veću društvenu participaciju, naročito u procesima donošenja odluka.

Aktivnosti projekta:

  • Kreiranje vizuelnog identiteta i slogana, dizajniranje i printanje materijala za kampanju
  • Uspostavljanje kontakata i relacija u targetiranim gradovima i područjima djelovanja kampanje
  • Organizovanje jake PR kampanje
  • Organizovanje događaja i distribucija materijala

Date

2017-12-10