Poslovna edukacija

poslovna edukacija

Aktivnosti Centra za edukaciju Pro Educa strateški su zasnovane na Long Life Learning programima i idejama. Doživotno učenje promoviše znanje, know-how, obuke i usavršavanje odraslih u cilju njihovog boljeg pozicioniranja i radne konkurentnosti u savremenom svijetu biznisa i novih tehnologija.

Na ovaj način otvaramo mogućnost ljudima da prošire znanja o svome poslu ili potencijalnom poslu u kojem bi se usavršili; da poboljšaju svoju konkurentnost na tržištu rada i prošire područja u kojima mogu radno djelovati.

Ponuda različitih aktivnosti fokusira se na aktuelnosti u razvoju poslovanja, komunikacija, pravljenja (osmišljavanja, kreiranja i realizacije) biznis planova, interne organizacije, ličnog unaprjeđenja, te na potrebu ličnog i profesionalnog usavršavanja i edukacije.

Date

13/08/2015