22September

Komuniciranje promjena i interno komuniciranje

U organizaciji PRO EDUCA-e, 22.09.2007. u firmi “Sportek” iz Kotor Varoši održana je edukacija za rukovodioce i poslovođe na temu Komuniciranje promjena i interno komuniciranje.
  • edukacija, interno komuniciranje, komuniciranje, Sportek
  • Posted by Marina  Posted on 22 Sep  0 Comments
  • Read More
11August

Održani seminari o korporativnom upravljanju u Sarajevu i Banjaluci

Uz poštivanje pravila korporativnog upravljanja do stranih investicija! Preduzeća koja poštuju standarde korporativnog upravljanja daleko su privlačnija za investitore i bolje posluju od onih koja ignorišu te principe, zaključak je sa seminara o korporativnom upravljanju koji su održani 10. i 11. septembra u Sarajevu i Banjaluci.
  • IFC, korporativno upravljanje, seminar, Sociusa
  • Posted by Marina  Posted on 11 Aug  0 Comments
  • Read More