istraživanja

PROJEKTI ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA
Preduzetnički duh stanovnika Banjaluke
Projekat je realizovan 2010. godine i podrazumijevao je istraživanje stavova građana u svim mjesnim zajednicama na teritoriji grada Banjaluka s ciljem dobijanja informacija o spremnosti građana o pokretanju vlastitog biznisa. Istraživanje je provedeno na uzorku od 1235 punoljetnih stanovnika grada Banja Luke, metodom lice u lice.

Imidž opštine Bijeljina
Istraživnje je provedeno u toku 2010. godine, a cilj je bio dobiti informacije o tome kako građani Bijeljine vide svoju opštinu i kakav imidž Bijeljina ima za lokalnu javnost i za investitore. Istraživanje je podržala Opština Bijeljina.

Društveni ciljevi, stavovi, znanja I strahovi građana BiH prema EU
Projekat je još u toku, a trenutno se radi na pripremi publikacije i promociji rezultata istraživanja. Cilj projekta je dobiti informacije koliko građani BiH imaju znanja o EU i kakvi su im stavovi o procesu evropskih integracija, te identifikovati strahove i otpore koje građani BiH imaju prema EU. Istraživanje je provedeno u toku 2010. godine, a podržano je od strane kancelarije Evropske komisije u BiH.

Mapiranje preduzetničkih potencijala udruženja i njihovih članica u Republici Srpskoj, s ciljem poboljšanja njihovog ekonomskog statusa
Cilj istraživanja je da se identifikuju potrebe i prioriteti za organizacije civilnog društva u RS i njihovih ženskih članova za uključivanje u preduzetničke aktivnosti, kao i njihove preduzetničke sklonosti i opredjeljenja.
Projekat je podržan kroz USAID Sida FIRMA Projekat , a partner na projektu je Gender centar Republike Srpske.

U okviru aktuelnih projekata, Žene, lideri 21. vijeka i Porodične firme, stub razvoja bh. ekonomije, Pro Educa je realizovala sljedeća istraživanja:
• Istraživanje „Žene – lideri 21. vijeka“ prema ženama iz bh. javnog i poslovnog svijeta; 2010
• Istraživanje „Žene – lideri 21. vijeka“ – na koji način novinari prepoznaju žene lidere u bh. javnosti; 2010
• Istraživanje o porodičnim firmama u BiH; 2010/2011