Category: istraživanje

26January

Rezultati prvog istraživanja o položaju i stavovima menadžera u RS

Prvo istraživanje o položaju stavova menadžera u Republici Srpskoj s ciljem upoznavanja s aspektima i uslovima rada ljudi koji obavljaju upravljačke i menadžerske poslove u privatnim i javnim kompanijama, institucijama, organizacijama i nevladinom sektoru sprovedeno je u periodu od 1. septembra do 15. oktobra 2015. godine. Rezultati istraživanja ponudili su direktan uvid u izazove s
 • Posted by Marina  Posted on 26 Jan  0 Comments
 • Read More
05October

Koje poslovne veštine su neophodne svakom administrativnom asistentu?

Pre nego li počnemo priču o poslovnim veštinama neophodnim svakom administrativnom asistentu neophodno je razjasniti terminologiju poput „administrativni asistent“, „izvršni asistent“ i „administrativna podrška“ koji se obično povezuju sa ulogom administrativnog radnika. Postoje brojni načini da se opiše pozicija lica koja rade u administraciji, a veštine i ključne kompetencije su jedan od relativno doslednih i
 • administrativni asistent, informatička pismenost, komunikacija sa nadređenima, poslovne veštine, rezultati istraživanja
 • Posted by Marina  Posted on 05 Oct  0 Comments
 • Read More
04September

Prvo istraživanje o položaju i stavovima menadžera u Republici Srpskoj

Centar za edukaciju „Pro Educa“ iz Banjaluke provodi prvo istraživanje o položaju menadžera u Republici Srpskoj, o učestalosti određenih emocija, stavova i ponašanja u vezi s obavljanjem njihovog svakodnevnog posla. Predmet ovog istraživanja su uslovi rada, obim posla, kvalitet komunikacije s upravom, kolegama i klijentima koji ostvaruju ljudi na rukovodećim pozicijama u Republici Srpskoj. Cilj
 • Posted by Marina  Posted on 04 Sep  0 Comments
 • Read More
21April

Istraživanje o stavovima zaposlenih na pozicijama sekretara/ice, asistenta/kinje, službenika/ice i ostalog administrativnog osoblja u Srbiji

Centar za edukaciju “Pro Educa” sprovodi prvo istraživanje o stavovima zaposlenih na pozicijama sekretara/ice, asistenta/kinje, službenika/ice i ostalog administrativnog osoblja u Srbiji. Istraživanje predstavlja uvod u predstojeći seminar za administrativno osoblje kojim će se težiti pružanju podrške i neophodne edukacije administrativnom osoblju kao neizostavnom dijelu funkcionisanja kompanija, institucija i organizacija. Ovo istraživanje je proteklih sedam godina
 • Posted by Marina  Posted on 21 Apr  0 Comments
 • Read More
23June

Rezultati istraživanja u sklopu publikacije “Na putu ka EU”

Centar za edukaciju Pro Educa je u junu u Sarajevu i Banjaluci održao promocije povodom izdavanja publikacije “Na putu ka EU”, autora – priređivača mr. Srđana Puhala, uz učestvovanje na radu u publikaciji mr. Tije Memišević i doc. dr. Nermine Mujagić. Publikacija sadrži istraživanje provedeno među 1500 punoljetnih građana sa područja cijele Bosne i Hercegovine,
 • evropska unija, na putu ka EU, rezultati istraživanja
 • Posted by Marina  Posted on 23 Jun  0 Comments
 • Read More
25February

Mlade osobe otvorenije za žensko liderstvo

Centar za edukaciju Pro Educa privodi kraju prvo istraživanje o Ženama liderima 21. vijeka – za područje Bosne i Hercegovine. Do prezentacije naših rezultata, pogledali smo malo kakva je situacija u regionu. Tako su neka istraživanja vršena u nekoliko većih gradova u Srbiji u toku 2000. godine pokazala da 63% ispitanih ima povjerenja u žene
 • istraživanje, liderstvo, mlade osobe, žene liderke
 • Posted by Marina  Posted on 25 Feb  0 Comments
 • Read More
29May

Istraživanje o porodičnim firmama u BiH

Centar za edukaciju direktora i menadžera “Business Educa” je pokrenuo veliki projekat podizanja svijesti o značaju razvoja porodičnih fimi u BiH u okviru koga je započeto veliko istraživanje nakon čega je u planu snimanje dokumentarnog filma i organizovanje velike poslovne konferencije na temu “Porodične firme u BiH“. Cilj cijelog projekta je da ukaže na specifične
 • bih, istraživanje, porodične firme
 • Posted by Marina  Posted on 29 May  0 Comments
 • Read More