Category: edukacija

13December

Autosugestija – mantra ili tiranija?

“Svakog dana u svakom pogledu sve više napredujem“. Ova rečenica predstavlja čuvenu mantru koju je u psihoterapiju uveo francuski psiholog Emil Kue. Svakodnevno ponavljanje ove mantre kao određeni vid autosugestije, kako je to tvrdio njen autor, treba da nam pomogne da se osjećamo bolje i da budemo svjesni svog progresivnog razvoja. Ovo je samo jedna
 • Posted by Marina  Posted on 13 Dec  0 Comments
 • Read More
06February

Komunikacija: kamen temeljac svih važnih organizacionih procesa

Komunikacija predstavlja ključni preduslov svakog odnosa između ljudi. Od nje će zavisiti na koji način drugima šaljemo važne poruke, kako ih oni primaju, razumijevaju i na njih odgovaraju. Kada je u pitanju radni kolektiv, komunikacija se odvija između većeg broja ljudi, u definisanom kontekstu, te onda postaje jasno zašto je ona upravo kamen temeljac svih
 • komunikacija, poslovna komunikacija, Proeduca
 • Posted by Marina  Posted on 06 Feb  0 Comments
 • Read More
31January

Šta sve čini radnu etiku?

Potrebne su vam usluge jedne firme, koju na preporuku pozivate i tražite da razgovarate sa osobom koja vam može izaći u susret. Ta osoba se javlja, vi joj objašnjavate šta vam treba. Tada ona kaže da će vam sutra poslati ponudu, ali sutrašnji dan prolazi a ponude nema. Nema je ni sutradan, ni dan poslije.
 • etika, Proeduca, radna etika
 • Posted by Marina  Posted on 31 Jan  0 Comments
 • Read More
17January

Zbog čega su psihološke i filozofske teorije ključne za razumijevanje osnova marketinga

Američki psiholog Abraham Maslov iznio je 1943. godine svoju teoriju mentalnog zdravlja koja se zasniva na ispunjenju 5 osnovnih urođenih čovjekovih potreba. Po principu piramide, Maslov je među prvima naveo stavke bazirane na nagonu za opstankom, a slijede ih potrebe zasnovane na emotivnom i psihološkom ispunjenju: Na prvom mjestu su, dakle, fiziološke potrebe neophodne za
 • Aristotel, Filozofija, marketing, Maslov, Maslovljeva teorija potreba, Psihologija
 • Posted by Marina  Posted on 17 Jan  0 Comments
 • Read More
12January

Cjeloživotno učenje

U današnje doba ekonomskih i socijalnih promjena i brze tranzicije društva u “društvo znanja” te demografske situacije prema kojoj populacija u Evropi postaje sve starija, javljaju se izazovi za novim pristupom obrazovanju i učenju.                 Ideja cjeloživotnog učenja javlja se već u Platonovom djelu »Republika«, no prvi put
 • cjelozivotno ucenje, lifelong learning, Proeduca
 • Posted by Marina  Posted on 12 Jan  0 Comments
 • Read More
10December

U Sarajevu održana jednodnevna radionica – javni nastup

Centar za edukaciju “Pro Educa” organizovao je radionicu “Javni nastup” 8. decembra u Sarajevu. Marina Bakić, sertificirani trener javnih i TV nastupa sa dugogodišnjim iskustvom u medijima i odnosima sa javnošću, učesnicima radionice prezentovala je tehnike javnog nastupa, praktične savjete, ali i teorijske osnove. Tokom dosadašnjeg rada Marina je ostvarila značajne rezultate u savjetovanju menadžmenta
 • centar za edukaciju, javni nastup, Proeduca, radionica
 • Posted by Marina  Posted on 10 Dec  0 Comments
 • Read More
14November

Partnerstvo sa privatnim sektorom – javne usluge većeg kvaliteta uz smanjene troškove

Javno – privatna partnerstva obezbjeđuju veći kvalitet usluga bez ulaganja novca poreskih obveznika. U državama uređenim na principima tržišne ekonomije, koncesije i javno – privatno partnerstvo (JPP) kao ekonomski i pravni instituti predstavljaju najčešće instrumente razvoja infrastrukture i unapređenja javnih usluga. Umjesto nekadašnjeg ekonomskog modela razvoja koji je podrazumijevao odlučujuću ulogu države u planiranju, finansiranju
 • Posted by Marina  Posted on 14 Nov  0 Comments
 • Read More
10November

Jednodnevna radionica u Sarajevu – JAVNI NASTUP

Postoji mnogo seminara na kojima se uči o tome kako savladati strah od kamera, tremu, koje tehnike koristiti pri javnom nastupu, kako gestikulirati i o drugim elementima uvjerljivog i upečatljivog javnog nastupa. Svi poznajemo i znamo za mnoge naučene govornike. Ipak, znamo malo onih koji ostavljaju snažan utisak i malo onih kojima se vjeruje. Ako
 • Posted by Marina  Posted on 10 Nov  0 Comments
 • Read More
21October

Predavanje o porodičnim firmama u Banjaluci

Porodične firme su, prema prijedlogu definicije koja se koristi u Evropskoj uniji, firme u kojima osnivač ili osoba koja je kupila preduzeće i najbliži članovi porodice imaju najmanje 25 odsto prava odlučivanja. Prema nekim procjenama od ukupnog broja preduzeća u BiH, preko 90% firmi spada kategoriju porodičnih firmi, koji predstavlja najčešći oblik firme u svijetu.
 • Posted by Marina  Posted on 21 Oct  0 Comments
 • Read More
07September

Rizici u kompanijama od prevara zaposlenih: Kako spriječiti, umjesto liječiti

Pronevjera imovine, korupcija, pogrešno prikazivanje podataka u finansijskim izvještajima, sajber kriminal – samo su neki od mnogih vidova prevara čiji su vinovnici zaposleni, nerijetko na visokim pozicijama u kompaniji ili omiljeni i uvažavani među kolegama. Kompanija nikada ne može u potpunosti da nadoknadi gubitak uzrokovan prevarom, pa je isplativije ulagati u smanjenje rizika od prevara,
 • cyber kriminal, prevare zaposlenih
 • Posted by Marina  Posted on 07 Sep  0 Comments
 • Read More