Category: Blog

06February

Komunikacija: kamen temeljac svih važnih organizacionih procesa

Komunikacija predstavlja ključni preduslov svakog odnosa između ljudi. Od nje će zavisiti na koji način drugima šaljemo važne poruke, kako ih oni primaju, razumijevaju i na njih odgovaraju. Kada je u pitanju radni kolektiv, komunikacija se odvija između većeg broja ljudi, u definisanom kontekstu, te onda postaje jasno zašto je ona upravo kamen temeljac svih
 • komunikacija, poslovna komunikacija, Proeduca
 • Posted by Marina  Posted on 06 Feb  0 Comments
 • Read More
31January

Šta sve čini radnu etiku?

Potrebne su vam usluge jedne firme, koju na preporuku pozivate i tražite da razgovarate sa osobom koja vam može izaći u susret. Ta osoba se javlja, vi joj objašnjavate šta vam treba. Tada ona kaže da će vam sutra poslati ponudu, ali sutrašnji dan prolazi a ponude nema. Nema je ni sutradan, ni dan poslije.
 • etika, Proeduca, radna etika
 • Posted by Marina  Posted on 31 Jan  0 Comments
 • Read More
17January

Zbog čega su psihološke i filozofske teorije ključne za razumijevanje osnova marketinga

Američki psiholog Abraham Maslov iznio je 1943. godine svoju teoriju mentalnog zdravlja koja se zasniva na ispunjenju 5 osnovnih urođenih čovjekovih potreba. Po principu piramide, Maslov je među prvima naveo stavke bazirane na nagonu za opstankom, a slijede ih potrebe zasnovane na emotivnom i psihološkom ispunjenju: Na prvom mjestu su, dakle, fiziološke potrebe neophodne za
 • Aristotel, Filozofija, marketing, Maslov, Maslovljeva teorija potreba, Psihologija
 • Posted by Marina  Posted on 17 Jan  0 Comments
 • Read More
12January

Cjeloživotno učenje

U današnje doba ekonomskih i socijalnih promjena i brze tranzicije društva u “društvo znanja” te demografske situacije prema kojoj populacija u Evropi postaje sve starija, javljaju se izazovi za novim pristupom obrazovanju i učenju.                 Ideja cjeloživotnog učenja javlja se već u Platonovom djelu »Republika«, no prvi put
 • cjelozivotno ucenje, lifelong learning, Proeduca
 • Posted by Marina  Posted on 12 Jan  0 Comments
 • Read More
20December

Direktnošću do efikasnog procesa pregovaranja

Sigurno ste čuli za one ljude za koje se čini da dobijaju sve što žele. Osim što nam izgleda kao da su vrsni pregovarači, jedan dio njihovih uspjeha pripisujemo i sreći. No, šta je stvarni uzrok njihovog uspjeha? Ti ljudi nemaju nikakve supermoći, već jednostavno traže ono što žele. Većinom to i dobiju. Problem sa
 • pregovaranje, Proeduca
 • Posted by Marina  Posted on 20 Dec  0 Comments
 • Read More
19October

Kako izgleda efektan storytelling?

Danas se pod storytellingom podrazumijeva širok dijapazon pisanog sadržaja. I tu je riječ o, zapravo, novom – a u našem jeziku i ne jednostavno prevodivom – izrazu za staru ideju. Pripovijedanje? Ako pitate nekoga ko se bavi storrytellingom o tome kakva je priča koju žele da ispričaju, velika je šansa da ćete biti preplavljeni pridjevima,
 • Posted by Marina  Posted on 19 Oct  0 Comments
 • Read More
05September

Vlasnici firmi pokreću firme zato što neće da slušaju druge

Nakon nekon vremena propadnu zato što nisu mogli navići da slušaju druge „U svom si, bolje ti je ostani tu i bori se, nego da ideš tamo da nekoga slušaš“, čuo sam a vjerujem da ste i vi, bar 6-7 očeva koji su djecu iz moje generacije nevješto i potpuno pogrešno uključivali u rad svojih
 • porodične firme, vlasnici firmi
 • Posted by Marina  Posted on 05 Sep  0 Comments
 • Read More
15August

Recept za upravljanje vremenom

Svjesni smo činjenice da vrijeme ne možemo pobijediti. Jedino što je u našoj “moći” jeste da ga što bolje iskoristimo. Kako koristimo svoje vrijeme? “Svako jutro dolazim na posao ranije, a ostajem i poslije radnog vremena, pauzu nikada da iskoristim…”, uobičajeni su odgovori zaposlenih ma gdje radili. Uprkos tome, ne uspijevamo završiti važne projekte, obaviti
 • upravljanje vremenom
 • Posted by ProEduca  Posted on 15 Aug  0 Comments
 • Read More
29July

Empatija u službi dobrog menadžmenta

Empatija je riječ koju sve češće možete čuti u kontekstu ne samo emocionalne inteligencije, već i u brojnim drugim kontekstima koji se tiču različitih ljudskih djelatnosti, pa tako i menadžmenta. Tačnije, gdje god imate ljude i komunikaciju sa njima kao osnovi preduslov uspjeha bilo koje vrste, empatija je nešto što može da napravi istinski veliku
 • emocionalna inteligencija, empatija, menadžment, upravljanje
 • Posted by Marina  Posted on 29 Jul  0 Comments
 • Read More
26July

Šta znači biti emocionalno inteligentan?

Emocionalna inteligencija nije stanje, nije osobina koju imate ili nemate, to je proces orijentisanja u svijetu, unutrašnjem i spoljašnjem. To je proces koji zahtijeva posvećenost, hrabrost, radoznalost i istrajnost. Biti emocionalno inteligentan znači razumjeti osjećanja, znati kako nastaju i čemu služe. To znači prihvatati osjećanja kao znak ljudskosti a ne doživljavati ih kao znak slabosti.
 • emocionalna inteligencija, empatija, lični razvoj, menadžment
 • Posted by Marina  Posted on 26 Jul  0 Comments
 • Read More