Archive for February 2017

28February

Ko su predavači III Foruma menadžera Republike Srpske?

  Vladimir Vulić će na III Forumu menadžera govoriti o tome šta korporativni dinosaurusi mogu naučiti od inovativnih kompanija. Vulic je konsultant u oblasti menadžmenta, inovacija i društvenih medija. Suosnivač je NVO Digitalizuj.me i programski direktor konferencije Spark.me. Ima 12 godina iskustva kao predavač na predmetima Strategijski menadžment na Ekonomskom fakultetu Podgorica. Radio je za klijente
  • Posted by Marina  Posted on 28 Feb  0 Comments
  • Read More
22February

Gdje ćete vi biti 22. marta?

Poslovni subjekti u Republici Srpkoj, cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i regionu, svakodnevno se suočavaju sa brojnim poteškoćama i preprekama, kako pravnog i socijalnog, tako i ekonomskog, administrativnog i birokratskog karaktera. Istraživanje Centra za edukaciju “Pro Educa” iz 2015. godine o položaju i stavovima menadžera, pokazalo je da, osim svih navedenih poteškoća, dodatni problem stvara
  • Forum menadze, Forum menadžera Banjaluka, POSLOVNI FORUM MENADŽERA
  • Posted by Marina  Posted on 22 Feb  0 Comments
  • Read More
06February

Komunikacija: kamen temeljac svih važnih organizacionih procesa

Komunikacija predstavlja ključni preduslov svakog odnosa između ljudi. Od nje će zavisiti na koji način drugima šaljemo važne poruke, kako ih oni primaju, razumijevaju i na njih odgovaraju. Kada je u pitanju radni kolektiv, komunikacija se odvija između većeg broja ljudi, u definisanom kontekstu, te onda postaje jasno zašto je ona upravo kamen temeljac svih
  • komunikacija, poslovna komunikacija, Proeduca
  • Posted by Marina  Posted on 06 Feb  0 Comments
  • Read More