Archive for November 2016

16November

Predavanje o porodičnim firmama u Područnoj privrednoj komori Banja Luka

Centar za edukaciju “Pro Educa” u saradnji sa Područnom privrednom komorom Banja Luka organizovao je predavanje o porodičnim firmama u prostorijama Područne privredne komore Banja Luka 15. decembra. Imajući u vidu da je više od 90% kompanija u ukupnoj privredi Republike Srpske upravo porodične firme, jasno je da se radi o izuzetno velikom značaju za
 • centar za edukaciju, porodične firme, Proeduca
 • Posted by Marina  Posted on 16 Nov  0 Comments
 • Read More
14November

Partnerstvo sa privatnim sektorom – javne usluge većeg kvaliteta uz smanjene troškove

Javno – privatna partnerstva obezbjeđuju veći kvalitet usluga bez ulaganja novca poreskih obveznika. U državama uređenim na principima tržišne ekonomije, koncesije i javno – privatno partnerstvo (JPP) kao ekonomski i pravni instituti predstavljaju najčešće instrumente razvoja infrastrukture i unapređenja javnih usluga. Umjesto nekadašnjeg ekonomskog modela razvoja koji je podrazumijevao odlučujuću ulogu države u planiranju, finansiranju
 • Posted by Marina  Posted on 14 Nov  0 Comments
 • Read More
12November

Publikacija „Selefije u Bosni i Hercegovini“

Pro Educa je izdala knjigu „Selefije u BiH“ koja je rezultat višemjesečnog istraživanja medijskog izvještavanja o selefijama, istraživanja javnog mnjenja i intervjua s predstavnicima zajednice selefija u BiH. Cilj istraživanja je bio zaokružiti sliku o selefijama u BiH, odnosno dobiti informacije na koji način građani BiH percipiraju selefije, da se uspostavi socijalno-psihološka karakteristika selefija i
 • Posted by Marina  Posted on 12 Nov  0 Comments
 • Read More
10November

Jednodnevna radionica u Sarajevu – JAVNI NASTUP

Postoji mnogo seminara na kojima se uči o tome kako savladati strah od kamera, tremu, koje tehnike koristiti pri javnom nastupu, kako gestikulirati i o drugim elementima uvjerljivog i upečatljivog javnog nastupa. Svi poznajemo i znamo za mnoge naučene govornike. Ipak, znamo malo onih koji ostavljaju snažan utisak i malo onih kojima se vjeruje. Ako
 • Posted by Marina  Posted on 10 Nov  0 Comments
 • Read More
09November

KONFERENCIJA “Javno – privatna partnerstva kao generator razvoja opština u Bosni i Hercegovini”, PROGRAM

  09.30-09.45       Pozdravni govor i otvaranje konferencije – Maureen Cormack, ambasadorica SAD-a u BiH 09.45-10.30   Prezentacija različitih modela javno – privatnog partnerstva – Branko Kecman, Advantis Broker 10.30-10.45   Studija slučaja Toplana Gradiška javno – privatno partnerstvo: Elnos – Opština Gradiška – Dragiša Žečević, IEE d.o.o. Banjaluka 10.45-11:00      Izazovi izrade studije
 • Posted by Marina  Posted on 09 Nov  0 Comments
 • Read More