Archive for October 2016

21October

Predavanje o porodičnim firmama u Banjaluci

Porodične firme su, prema prijedlogu definicije koja se koristi u Evropskoj uniji, firme u kojima osnivač ili osoba koja je kupila preduzeće i najbliži članovi porodice imaju najmanje 25 odsto prava odlučivanja. Prema nekim procjenama od ukupnog broja preduzeća u BiH, preko 90% firmi spada kategoriju porodičnih firmi, koji predstavlja najčešći oblik firme u svijetu.
 • Posted by Marina  Posted on 21 Oct  0 Comments
 • Read More
20October

IX Seminar za adminstrativno osoblje, Jahorina, 3 – 5. novembar

Sve veća borba na tržištu od mnogih preduzeća zahtijeva uspješniji menadžment kako bi se kvalitetnije odgovorilo izazovima savremenog poslovanja. Neizostavnu kariku između klijenata i preduzeća, te gotovo jednako važnu ulogu u uspješnosti i vanjskom imidžu svake firma igra administrativno osoblje kompanije – počevši od poslovnih sekreta/ica, preko office menadžera, šefova kabineta, osoba zaduženih za organizaciju
 • Posted by Marina  Posted on 20 Oct  0 Comments
 • Read More
19October

Kako izgleda efektan storytelling?

Danas se pod storytellingom podrazumijeva širok dijapazon pisanog sadržaja. I tu je riječ o, zapravo, novom – a u našem jeziku i ne jednostavno prevodivom – izrazu za staru ideju. Pripovijedanje? Ako pitate nekoga ko se bavi storrytellingom o tome kakva je priča koju žele da ispričaju, velika je šansa da ćete biti preplavljeni pridjevima,
 • Posted by Marina  Posted on 19 Oct  0 Comments
 • Read More
17October

Da li je zaposlenima plata „bitna“?

Prema teoriji Fredrika Herzberga, ključni razlozi za zadovoljstvo i nezadovoljstvo poslom koji neko obavlja, zasnivaju se na motivatorima i faktorima higijene. Higijenski faktori su tu da uklone nezadovoljstvo, dok motivatori podstiču zaposlene da pruže maksimalne performanse. Da pojednostavimo. U vezi sa higijenom se ne postavlja pitanje. Higijena mora biti na visokom nivou da bismo mogli
 • Posted by Marina  Posted on 17 Oct  0 Comments
 • Read More
12October

Prenosimo: Status žena u kompaniji i uticaj na employer branding

Nedavno sam pisao o temi employer brandinga i njegovoj važnosti. Zadnjih par tekstova obrađuju važnost uključivanja žena na ravnopravan način u sve segmente poslovanja. U ovome tekstu ću spojiti te dvije teme s obzirom da su već sada donekle povezane, a predviđam da će u budućnosti biti i puno više. Nakon što smo osvijestili potrebu
 • Posted by Marina  Posted on 12 Oct  0 Comments
 • Read More
07October

6 najboljih biznis knjiga koje se čitaju za jedan dan

Bilo da imate razvijenu čitalačku naviku ili ne, nikako ne bi trebalo da smetnete sa uma činjenicu da upravo konsultovanjem literature stičete znanje i proširujete ga. Budite uvjereni da uspješni ljudi, i pored mnogobrojnih obaveza, uvijek pronalaze slobodno vrijeme za čitanje. Štaviše, oni uživaju u tome. Otvaranje korica nove knjige može da se čini kao
 • Posted by Marina  Posted on 07 Oct  0 Comments
 • Read More
05October

Dr Ivana Zečević: Efikasnost na poslu se reflektuje i na zadovoljstvo samim sobom

IX po redu Seminar za administrativno osoblje okupiće grupu predavača koji će učesnicima prenijeti teorijska, ali i konkretna i praktična znanja. Ivana Zečević je doktor psiholoških nauka, a trenutno je zaposlena na Univerzitetu u Banjaluci, gdje je zadužena za predmete i oblasti iz Pedagoške psihologije, Psihologije nastave i učenja, Psihologije sposobnosti, Psihologije obrazovanja djece sa
 • Posted by Marina  Posted on 05 Oct  0 Comments
 • Read More