Archive for January 2016

26January

Rezultati prvog istraživanja o položaju i stavovima menadžera u RS

Prvo istraživanje o položaju stavova menadžera u Republici Srpskoj s ciljem upoznavanja s aspektima i uslovima rada ljudi koji obavljaju upravljačke i menadžerske poslove u privatnim i javnim kompanijama, institucijama, organizacijama i nevladinom sektoru sprovedeno je u periodu od 1. septembra do 15. oktobra 2015. godine. Rezultati istraživanja ponudili su direktan uvid u izazove s
  • Posted by Marina  Posted on 26 Jan  0 Comments
  • Read More