Archive for June 2011

23June

Rezultati istraživanja u sklopu publikacije “Na putu ka EU”

Centar za edukaciju Pro Educa je u junu u Sarajevu i Banjaluci održao promocije povodom izdavanja publikacije “Na putu ka EU”, autora – priređivača mr. Srđana Puhala, uz učestvovanje na radu u publikaciji mr. Tije Memišević i doc. dr. Nermine Mujagić. Publikacija sadrži istraživanje provedeno među 1500 punoljetnih građana sa područja cijele Bosne i Hercegovine,
  • evropska unija, na putu ka EU, rezultati istraživanja
  • Posted by Marina  Posted on 23 Jun  0 Comments
  • Read More