Archive for May 2010

29May

Istraživanje o porodičnim firmama u BiH

Centar za edukaciju direktora i menadžera “Business Educa” je pokrenuo veliki projekat podizanja svijesti o značaju razvoja porodičnih fimi u BiH u okviru koga je započeto veliko istraživanje nakon čega je u planu snimanje dokumentarnog filma i organizovanje velike poslovne konferencije na temu “Porodične firme u BiH“. Cilj cijelog projekta je da ukaže na specifične
  • bih, istraživanje, porodične firme
  • Posted by Marina  Posted on 29 May  0 Comments
  • Read More